""

Praca w magazynie to czynność pozornie nieskomplikowana.

Tak przynajmniej wydaje się osobom, niemającym nigdy styczności z tym zawodem. Prawda jest jednak nieco inna. Magazynier to zawód opierający się na prostych czynnościach, jednakże odpowiedzialny i do tego ciężki. Odpowiedzialność spoczywająca na barkach magazyniera jest tym większa, im z bardziej wartościowym towarem ma do czynienia.

Gdzie pracują magazynierzy?

Wśród magazynów możemy wyróżnić kilka ich rodzajów. Pierwszym będą na pewno te, znajdujące się na zapleczach obiektów handlowych, takich jak hipermarkety. Tutaj praca opiera się przede wszystkim na przyjmowaniu na magazyn towarów z dostaw, a następnie na przetransportowaniu ich na odpowiedni tematycznie dział, skąd pracownicy sklepu stopniowo przenoszą towary na halę sprzedażową.

Za drugi rodzaj uznać należy składy budowlane, gdzie rolę magazynu pełni także ogrodzony plac, z wyłożonymi materiałami budowlanymi, takimi jak cegły, kruszywa, zaprawy etc. Z uwagi na rozmiar i ilość składowanych towarów praca na magazynie tego typu wydaje się być najbardziej ciężką. Z drugiej strony strony niska podatność materiałów budowlanych na uszkodzenia daje mniejsze ryzyko popełnienia błędów i związanej z nimi odpowiedzialności pracującej osoby.

Jeszcze innym rodzajem magazyny, chyba najbardziej specyficzny, są obiekty firm zajmujących się przesyłkami. Nie jest to magazyn w dosłownym znaczeniu, jednakże czynności jakie wykonuje obsługa takich obiektów są tożsame z zadaniami magazyniera. Istotną różnicą jest natomiast minimalny czas, w jakim przesyłki przebywają w takim obiekcie. Praca magazyniera w tym wypadku opiera się więc głównie na rozdysponowaniu do odpowiednich działów przywożonych przesyłek.

Narzędzia pracy magazyniera

Podstawowym narzędziem pracy magazynierów są przede wszystkim wózki transportowe takie jak te http://www.wszystkodomagazynu.pl/catalog/category/9/wozki-transportowe. W zależności od rodzaju, a w szczególności od wagi towarów i przedmiotów z jakimi ma do czynienia magazynier wykorzystywane są proste, ręczne wózki, popularnie nazywane "paleciakami", ich bardziej rozbudowana wersja, w postaci wózków elektrycznych lub kierowane podobnie do aut wózki widłowe, przeznaczone do najcięższych ładunków. Oczywiście każdy magazynier powinien być wyposażony także w materiały zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy, takie jak kask oraz rękawice i odzież ochronna.

Okiem reportera

praca

oferty pracy

agencje pracy