"Bezpieczeństwo w pracy"

WOS 2012 to międzynarodowa konferencja decydentów , naukowców i specjalistów odpowiedzialnych za zapobieganie wypadkom przy pracy. Konferencja ma na celu stworzenie rozwiązań zapobiegających wypadkom w pracy oraz umożliwić wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Rejestrowanie czasu pracy każdego pracownika w firmie jest ważnym elementem, ponieważ potwierdza ile czasu i kiedy dany pracownik przepracował.

Szczególnie istotne jest w przypadku kiedy czas pracy przypada w święta, w godzinach nocnych oraz wszelkich nadliczbowych godzinach pracy, w dni wolne od pracy w przeciętnym pięciodniowym czasie pracy w tygodniu.

Karta ewidencji czasu pracy to dokument w którym spisane są wszelkie przepracowane godziny pracy pracownika, jego urlopy, dyżury czy zwolnienia. Karta ewidencji nie ma konkretnego wzoru, każda firma może mieć własny, niepowtarzalny wzór i prowadzona jest odrębnie dla każdego pracownika. Pracodawca ma obowiązek prowadzić taką ewidencję, potrzeba jest ona do prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika oraz wszelkich innych świadczeń związanych z jego pracą.

Przeważnie karta ewidencji czasu pracownika jest uzupełniana przez pracownika, każdorazowo przy wejściu i wyjściu z pracy wpisuje on w odpowiednie rubryki datę i czas kiedy rozpoczął oraz kiedy zakończył pracę. Do karty ewidencji czasu pracy dołącza się wnioski pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za przepracowany czas w godzinach nadliczbowych, czyli po prostu za nadgodziny pracownik może wziąć sobie wolne. Przeważnie w firmach taki dokument prowadzi dział kadr, rejestrując na bieżąco wszelkie urlopy, zwolnienia lub nadliczbowe godziny.

Rzetelnie rejestrowanie czasu pracy pozwala uniknąć wszelkich nieporozumień zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy, w wyniku czego panuje lepsza organizacja i atmosfera w firmie. Zdarza się, że nieuczciwi pracodawcy poprzez nie rejestrowanie nadliczbowego czasu pracy nie chcą później wypłacać z tego tytułu wypłat pracownikom. Jednak jest to przypadek, który zdarza się niezmiernie rzadko i należy go traktować jako marginalny.

Okiem reportera

oferty pracy

pośrednictwo pracy

zatrudnienie

ewidencja czasu pracy